Jednou z činností organizácie ZAaRES je práca s kvetinovými záhonmi.

Našim cieľom je, aby záhony aj na jar rozkvitli farbami a rozvoňali svoje okolie.

Aby boli záhony na jar krásne a plné farieb, prípravy sa musia začať už na jeseň a to výsadbou dvojročiek a cibuľovín. Pred výsadbou je potrebné záhony pripraviť, to znamená odstránenie odkvitnutého rastlinného materiálu a rekultiváciu pôdy s nahnojením. Až do takto pripravenej pôdy je možné vysadiť nový rastlinný materiál.