Jarná údržba drevín

Starostlivosť o guľovité javory.

Začiatkom marca je vhodné vykonávať rez guľovitých javorov. Preto, naši zamestnanci realizujú ich pravidelný rez, ktorý okrem odstránenia odumretých a starých častí dreva, či zmenšení korún nám zabezpečí presvetlenie koruny. Ide konkrétne o tieto druhy drevín: javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre) 'Nanum', javor mliečny (Acer platanoides) 'Globossa'. Ošetrenie a rez sa realizuje na 213 kusoch vyššie menovaných drevín. Takto ošetrené a orezané javory nájdeme na ulici: M. Rázusa. Na uliciach Bakossova, Nám. SNP, Tr. SNP a pred mestským úradom bude v najbližšom období toto ošetrenie a rez vykonávaný.