Harmonogram prác v 9. týždni 2023

V 9. týždni (27.02.2023 - 05.03.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ 9. mája presvetlovací a zmladzovací rez krov
Mestský park výrub rizikových drevín 
Cesta ku smrečine presvetlovací a zmladzovací rez krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
MŠ Šalgotariánska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Internátna výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Wolkerova presvetlovací a zmladzovací rez krov
Radvanská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Tatranská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Tatranská ošetrenie drevín rezom