Harmonogram prác v 9. týždni 2022

V 9. týždni (28.2.2022 - 6.3.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Jesenského presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Hronské predmestie presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
M. Rázusa presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Hutná-Švermova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov + údržba drevín

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!