Harmonogram prác v 9. týždni 2021

V 9. týždni (1.3.2021 -7.3.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova rez globóznych javorov
Skuteckého rez globóznych javorov
9. mája rez globóznych javorov
Šoltésovej ošetrenie drevín
Viestova zmladzovací a presvetľovací rez krov
Park pod pamätníkom jarné vyhrabávanie trávnikov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská 26-32 zmladzovací a presvetľovací rez krov
DI Bernoláková zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 4 výrub ohrozujúcej dreviny
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Kostiviarska cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov
Rudohorská zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!