Harmonogram prác v 8. týždni 2022

V 8. týždni (21.2.2022 - 27.2.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
M. Rázusa presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
T. Vansovej presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Jesenského presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
9. mája presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Hutná-Švermova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Chabenecká presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!