Harmonogram prác v 7. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 7. týždni (12.02.2024 - 18.02.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
29. augusta zber a nakladanie kôp 
Námestie Slobody zber a nakladanie kôp 
Československej armády zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka výrub podľa právoplatného povolenia
Moskovská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Jilemnického zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Wolkerova zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská výrub podľa právoplatného povolenia
Mateja Bela výrub podľa právoplatného povolenia
Javornícka výrub podľa právoplatného povolenia
Magurská výrub podľa právoplatného povolenia
Rudohorská "kosodrevina" zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov