Harmonogram prác v 7. týždni 2023

V 7. týždni (13.02.2023 - 19.02.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce : 

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ Na Lúčkach presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
9. mája výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Viestova  výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Jegorovova výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská (svah) presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
MŠ Tulská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Okružná výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Drienková výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia

Partneri

 Mesto Banská Bystrica