Harmonogram prác v 7. týždni 2020

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Slnečné stráne  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Vansovej  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Rázusa  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Stredisko 422   
 Moskovská 23  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Fončorda, Radvaň  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia
 Stredisko 423  
 Starohorská  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Sásová  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !