kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

V nedeľu 16. februára boli upravené trate Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom. V sobotu 15. februára boli upravené trate Králiky - Skalka a Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky aj s prepojením na Tablu.

Harmonogram prác v 8. týždni 2020

Harmonogram prác v 8. týždni 2020

V 8. týždni (17.2.2020 - 23.2.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Tr. SNP  ošetrenie skupín krov
 mesto BB  orez globóznych javorov
 Stredisko 422   
 Moskovská 23  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Kalinčiakova  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Fončorda, Radvaň  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia
 Stredisko 423  
 Starohorská  zmladzovací a presvetľovací rez krov, odstránenie náletových drevín
 Sásová  výruby podľa platného výrubového rozhodnutia

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

 

 

17.02.2020 08:58