Harmonogram prác v 6. týždni 2023

V 6. týždni (06.02.2022 - 12.02.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ Na Lúčkach presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská (svah) presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
MŠ Tulská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Nová presvetlovací a zmladzovací rez krov
Okružná výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Pršianska cesta presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
NLŠ presvetlovací a zmladzovací rez krov
Drienková výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia