Harmonogram prác v 6. týždni 2021

V 6. týždni (8.2.2021 - 14.2.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cintorín Senica zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tr. SNP zmladzovací a presvetľovací rez krov
MŠ Lazovná zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná 2-12 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 13-35 nad ihriskami zmladzovací a presvetľovací rez krov
Radvanská-Bernoláková zmladzovací a presvetľovací rez krov
Internátna 32 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sásovská cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!