Harmonogram prác v 51. týždni 2020

V 51. týždni (14.12.2020 - 20.12.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park hrabanie lístia
Tr. SNP II hrabanie lístia
Skuteckého náhradná výsadba stromov
Parčík OÚNZ náhradná výsadba stromov
Bakossova náhradná výsadba stromov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka náhradná výsadba stromov
Švermova náhradná výsadba stromov
Gorkého náhradná výsadba stromov
Tulská náhradná výsadba stromov
Nám. Ľ. Štura výsadba krov
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jakubská cesta ošetrenie drevín rezom
MŠ Strážovská ošetrenie vysadených stromov
Rudohorská dovoz čečiny a zakrytie záhonu

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!