Harmonogram prác v 50. týždni 2022

V 50. týždni (12.12.2022 - 18.12.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce : 

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP  ošetrenie drevín rezom
lokalita mesto  zakrývanie záhonov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská zmladzovacie a presvetlovacie rezy drevín
Bernolákova  ošetrenie drevín rezom
Krematórium výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Družby  výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Centrálny cintorím kremnička výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Tatranská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Sásovská cesta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia