Harmonogram prác v 50. týždni 2021

V 50. týždni (13.12.2021 - 19.12.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská ošetrenie stromov rezom okolo verejného osvetlenia
Mládežnicka presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Pršianska cesta presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Javornícka presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!