Harmonogram prác v 5. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 5. týždni (29.01.2024 - 04.02.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Povstalecká cesta výrub podľa právoplatného povolenia
Na starej tehelni výrub podľa právoplatného povolenia
Československej armády zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská výrub podľa právoplatného povolenia
MŠ Radvanská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Trieda Hradca Králové výrub podľa právoplatného povolenia
Trieda Hradca Králové zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Karpatská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Mateja Bela výrub podľa právoplatného povolenia