Harmonogram prác v 5. týždni 2023

V 5. týždni (30.01.2022 - 05.02.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Timravy presvetlovací a zmladzovací rez krov
Hronské predmestie presvetlovací a zmladzovací rez krov
Bellušova presvetlovací a zmladzovací rez krov
Pod Rybou presvetlovací a zmladzovací rez krov
MŠ Buková revitalizácia výsadby krov v areáli škôlky
Gaštanová presvetlovací a zmladzovací rez krov
MŠ Na Lúčkach presvetlovací a zmladzovací rez krov a stromov 
Viestova ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Jazmínová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Okružná výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Kalinčiakova presvetlovací a zmladzovací rez krov, stromov
NLŠ presvetlovací a zmladzovací rez krov
Radvanská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sásovská cesta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia