Harmonogram prác v 6. týždni 2022

V 6. týždni (7.2.2022 - 13.2.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
9. mája presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Jesenského presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Jegorovova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská-Kyjevské nám. prepoj presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Kyjevské námestie presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Družby presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Gerlachovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Fatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Ďumbierska presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Chabenecká presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!