Harmonogram prác v 5. týždni 2021

V 5. týždni (1.2.2021 - 7.2.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cintorín Senica zmladzovací a presvetľovací rez krov
Cintorín Senica výrub suchých stromov
Tr. SNP zmladzovací a presvetľovací rez krov
MŠ Lazovná zmladzovací a presvetľovací rez krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná 14-20 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Internátna 32 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 5 zmladzovací a presvetľovací rez krov
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská 109 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tatranská 111 zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!