Harmonogram prác v 49. týždni 2020

V 49. týždni (30.11.2020 - 6.12.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP hrabanie lístia
kvetinové záhony dovoz čečiny a zakrývanie záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna hrabanie lístia
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
kvetinové záhony dovoz čečiny a zakrývanie záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská hrabanie lístia
stredisko 423 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
kvetinové záhony dovoz čečiny a zakrývanie záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!