Harmonogram prác v 48. týždni 2022

V 48. týždni (28.11.2022 - 4.12.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Severná výsadba drevín
Severná výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
29. augusta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Viestova výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Laskomerská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
MŠ Jilemnického rezy ovocných drevín
lokalita Fončorda osádzanie vianočných stromčekov
lokalita Radvaň osádzanie vianočných stromčekov
lokalita mesto osádzanie vianočných stromčekov
Oremburská zmladzovacie rezy drevín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Odbojárov rezy ovocných drevín
MŠ Sásovská cesta rezy ovocných drevín
Tatranská  výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Sitnianska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Beskydská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Krivánska výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia