Harmonogram prác v 47. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 47. týždni (20.11.2023 - 26.11.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie a zber lístia
Cesta k Smrečine výrub podľa právoplatného povolenia
Kuzmányho výrub podľa právoplatného povolenia
Tr. SNP hrabanie a zber lístia
Tr. SNP ošetrenie krov rezom
Severná výrub podľa právoplatného povolenia
Nám SNP Vianočná výzdoba
lokalita Banská Bystrica zakrývanie záhonov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova výrub podľa právoplatného povolenia
Kalinčiakova výrub podľa právoplatného povolenia
lokalita Malachovo zakrývanie záhonov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska výrub a ošetrenie drevín podľa právoplatného povolanie
Starohorská výrub a ošetrenie drevín podľa právoplatného povolanie
lokalita Sásová zakrývanie záhonov