Harmonogram prác v 47. týždni 2022

V 47. týždni (21.11.2022 - 27.11.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ Buková kosenie a hrabanie trávnikov
Azalková kosenie a hrabanie trávnikov
Školská kosenie a hrabanie trávnikov
Na Graniari kosenie a hrabanie trávnikov
Astrová kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ 29. augusta kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Družby kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Nová kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Radvanská 28 kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Radvanská 26 kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov