Harmonogram prác v 46. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 46. týždni (13.11.2023 - 19.11.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie a zber lístia
MŠ 9. mája hrabanie a zber lístia
MŠ Cesta k nemocnici hrabanie a zber lístia
Tr. SNP hrabanie a zber lístia
cintorín Majer výsadba drevín
Severná výrub podľa právoplatného povolenia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tulská ošetrenie krov rezom
Radvanská ošetrenie krov a drevín rezom
Šalgotarjánska ošetrenie krov rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská výrub podľa právoplatného povolanie
Ružová výrub podľa právoplatného povolanie
Tatranská ošetrenie drevín rezom
Gerlachovská hrabanie trávnikov (tráva, lístie)
Chabenecká hrabanie trávnikov (tráva, lístie)