Harmonogram prác v 46. týždni 2022

V 46. týždni (14.11.2022 - 20.11.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ 9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Námestie Ľudovíta Štúra kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Odbojárov kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov