Harmonogram prác v 46. týždni 2020

V 46. týždni (9.11.2020 - 15.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ 9. mája kosenie trávnikov
Park pod pamätníkom kosenie trávnikov
Bakossova dokosenie trávnikov
Rímskokatolícky cintorín hrabanie lístia
Severná - horička ošetrovanie drevín a výrub suchých stromov
T. Vansovej ošetrovanie ruží
M. Rázusa ošetrovanie ruží
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 27
Stredisko 422  Plánovaný výkon
MŠ Družby kosenie trávnikov
Nám. Ľ. Štúra kosenie trávnikov
Podháj kosenie trávnikov
Urnový háj hrabanie lístia
Centrálny cintorín hrabanie lístia
ZŠ Spojová rez krov
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Jakub kosenie trávnikov
MŠ Magurská kosenie trávnikov
Gerlachovská hrabanie lístia
Ďumbierska hrabanie lístia
MŠ Odbojárov výrub suchých drevín
Hlboká orez stromov a krov
Karpatská 5 orez stromu pomocou HP 14

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!