Harmonogram prác v 45. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 45. týždni (06.11.2023 - 12.11.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie a zber lístia
Mičinská cesta ošetrenie drevín rezom
Trieda SNP ošetrenie drevín rezom
Trieda SNP hrabanie trávnikov (tráva, lístie)
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova výrub podľa právoplatného povolanie, ošetrenie drevín rezom
Tr. Hradca Králové výrub podľa právoplatného povolanie
Radvanská kosenie a zber lístia
Jilemnického kosenie a zber lístia
Wolkerova kosenie a zber lístia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská výrub podľa právoplatného povolanie
Krivánska výrub podľa právoplatného povolanie
Ružová výrub podľa právoplatného povolanie
Tatranská ošetrenie drevín rezom
Gerlachovská hrabanie trávnikov (tráva, lístie)
Chabenecká hrabanie trávnikov (tráva, lístie)