Harmonogram prác v 45. týždni 2022

V 45. týždni (7.11.2022 - 13.11.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Horné záhrady kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Dedinská kosenie a hrabanie trávnikov