Harmonogram prác v 44. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 44. týždni (30.10.2023 - 5.11.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP ošetrenie krov
Tr. SNP náhradná výsadba
Tr. SNP kosenie + zber lístia 
M. Rázusa kosenie + zber lístia
T. Vanssovej kosenie + zber lístia
Kuzmányho kosenie + zber lístia
Parčík OUNZ ošetrenie krov
Národná ošetrenie drevín
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Bernoláková kosenie + zber lístia
Radvanská kosenie + zber lístia
Námestie Ľudovíta Štúra kosenie + zber lístia
Švermova  kosenie + zber lístia
Švermova výrub drevín podľa právoplatného rohodnutia
Švermova ošetrenie krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska hrabanie trávnikov
Starohorská hrabanie trávnikov
Strážovská hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie + zber lístia
Starohorská výsadba náhradnej výsadby