Harmonogram prác v 44. týždni 2022

V 44. týždni (31.10.2022 - 6.11.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Horné záhrady kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko katolícky cintorín hrabanie lístia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Mateja Bella kosenie a hrabanie trávnikov
Na zábave kosenie a hrabanie trávnikov
Na tále kosenie a hrabanie trávnikov