Harmonogram prác v 43. týždni 2022

V 43. týždni (24.10.2022 - 30.10.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov
Mlynská kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Javorová kosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanova kosenie a hrabanie trávnikov
Na lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká kosenie a hrabanie trávnikov
Buková kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Kráľovoholská kosenie a hrabanie trávnikov
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov