Harmonogram prác v 42. týždni 2022

V 42. týždni (17.10.2022 - 23.10.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Robotnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Kukučinova kosenie a hrabanie trávnikov
ČSA kosenie a hrabanie trávnikov
Mestský park kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko katolícky cintorín hrabanie trávnikov
Golianova výsadba záhonov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova - stredový pás kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská hrabanie trávnikov