Harmonogram prác v 42. týždni 2020

V 42. týždni (12.10.2020 - 18.10.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie trávnikov
Bakossova kosenie trávnikov
Rímskokatolícky cintorín kosenie trávnikov
Trieda SNP II. dokosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP I. hrabanie pokosenej trávy
Rímskokatolícky cintorín orez krov a orecha
Mlynská orez stromov pomocou HP 14
Gaštanová 5 orez orecha pomocou HP 14
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 27
lokalita strediska 421 odstraňovanie letničiek, príprava záhonov, výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Švermova dokosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického hrabanie pokosenej trávy
Wolkerova hrabanie pokosenej trávy
Sadová hrabanie pokosenej trávy
Gorkého hrabanie pokosenej trávy
Nešporova hrabanie pokosenej trávy
kpt. Nálepku hrabanie pokosenej trávy
Tulská hrabanie pokosenej trávy
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Jilemnického 9 orez krov
Švermova 23 orez stromov pomocou HP 14
lokalita strediska 422 odstraňovanie letničiek, príprava záhonov, výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Kráľovohoľská kosenie trávnikov
Magurská kosenie trávnikov
Tatranská dokosenie a hrabanie trávnikov
Jelšový hájik ošetrenie stromu rezom
Tatranská 109 výrub suchého stromu
Tatranská 39 rez živého plota
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!