Harmonogram prác v 41. týždni 2020

V 41. týždni (5.10.2020 - 11.10.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Národná kosenie trávnikov
Nám. SNP kosenie trávnikov
Nám. Š. Moyzesa kosenie trávnikov
Skuteckého kosenie trávnikov
Šoltésovej kosenie trávnikov
Kollárova kosenie trávnikov
Trieda SNP II. kosenie trávnikov
Cintorín Šalková kosenie trávnikov
Trieda SNP I. hrabanie pokosenej trávy
Mlynská hrabanie pokosenej trávy
Buková hrabanie pokosenej trávy
Na Čiertolí hrabanie pokosenej trávy
Na úbočí hrabanie pokosenej trávy
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
MŠ 9. mája orez stromov pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 14
Tr. SNP 70 - 74 orez stromov pomocou HP 14
lokalita strediska 421 odstraňovanie letničiek, príprava záhonov, výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Jilemnického II kosenie trávnikov
Wolkerova II kosenie trávnikov
Švermova kosenie trávnikov
Sadová kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Cintorín Kremnička - dedina kosenie trávnikov
Gorkého dokosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova dokosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova I dokosenie a hrabanie trávnikov
kpt. Nálepku dokosenie a hrabanie trávnikov
Tulská hrabanie pokosenej trávy
Internátna 35 orez stromov
Jilemnického rez živých plotov
lokalita strediska 422 odstraňovanie letničiek, príprava záhonov, výsadba dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Sásová kosenie trávnikov
Cintorín Uľanka kosenie trávnikov
Ružová ihrisko rez živých plotov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!