Harmonogram prác v 40. týždni 2022

V 40. týždni (03.10.2022 - 09.10.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Park pod pämatníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Strážovská hrabanie trávnikov
Starohorská hrabanie trávnikov