Harmonogram prác v 40. týždni 2020

V 40. týždni (28.9.2020 - 4.10.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP I. kosenie trávnikov
Trieda SNP II. kosenie trávnikov
Cintorín Senica kosenie trávnikov
Cintorín Skubín kosenie trávnikov
Mlynská hrabanie pokosenej trávy
Buková hrabanie pokosenej trávy
Na Čiertolí hrabanie pokosenej trávy
Na úbočí hrabanie pokosenej trávy
Lipová hrabanie pokosenej trávy
Limbová hrabanie pokosenej trávy
Gaštanová hrabanie pokosenej trávy
Povstalecká hrabanie pokosenej trávy
Mestský park hrabanie pokosenej trávy
MŠ Na Starej tehelni rez živých plotov
Golianova rez steny
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sadová kosenie trávnikov
Gorkého kosenie trávnikov
Nešporova kosenie trávnikov
Wolkerova kosenie trávnikov
kpt. Nálepku kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Tulská dokosenie a hrabanie trávnikov
Internátna 35 orez stromov
MŠ Družby orez stromov pomocou HP 14
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie trávnikov
Strážovská kosenie trávnikov
Cintorín Jakub kosenie trávnikov
Cintorín Kostiviarska kosenie trávnikov
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!