Harmonogram prác v 4. týždni 2023

V 4. týždni (23.01.2022 - 29.01.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Námestie SNP odstránenie Viančnej výzdoby
Trieda SNP presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
M. Rázusa presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Limbová presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tulská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Okružná výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Jasminová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Rakytovská cesta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Jozefa Mistríka výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Sásovská cesta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Magurská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)