Harmonogram prác v 4. týždni 2022

V 4. týždni (24.1.2022 - 30.1.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
TRSNP 2 presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Jegorovova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnicka presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Kyjevské námestie presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!