Harmonogram prác v 4. týždni 2021

V 4. týždni (25.1.2021 - 31.1.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Šalková - Hronská ulica zmladzovací a presvetľovací rez krov
Šalková - Šalkovská cesta ošetrenie stromov a krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná 14-20 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Internátna 32 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Nám. Ľ. Štúra 15-20 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 5 výrub suchého stromu
Internátna 23 zmladzovací a presvetľovací rez krov
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Tatranská zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tatranská pri garážach zmladzovací a presvetľovací rez krov
Rudohorská zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!