Harmonogram prác v 38. týždni 2022

V 38. týždni (19.9.2022 - 25.9.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Hrosnké predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova kosenie a hrabanie trávnikov
Nové Kalište kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkého kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých budovateľov kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská - kosodrevina kosenie a hrabanie trávnikov