Harmonogram prác v 37. týždni 2020

V 37. týždni (7.9.2020 - 13.9.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie trávnikov
Jesenského kosenie trávnikov
ul. 9. mája kosenie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie trávnikov
Viestova kosenie trávnikov
Cesta na amfiteáter kosenie trávnikov
Mestský park rez živých plotov
Mestský park ošetrenie trvalkových záhonov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Spojová kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Internátna kosenie trávnikov
Sadová kosenie trávnikov
MŠ Nová kosenie trávnikov
MŠ Radvanská 28 kosenie trávnikov
MŠ Družby kosenie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie pokosenej trávy
Okružná hrabanie pokosenej trávy
kpt. Nálepku orez brezy a jarabiny
MŠ Radvanská 26 orez krov
MŠ Radvanská 28 orez krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska kosenie trávnikov
Chabenecká kosenie trávnikov
Gerlachovská kosenie trávnikov
Fatranská kosenie trávnikov
Ml. budovateľov kosenie trávnikov
MŠ Tatranská kosenie trávnikov
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!