Harmonogram prác v 35. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 35. týždni (28.08.2023 - 03.09.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita Banská Bystrica polievanie výsadby
Stredisko 422 Plánovaný výkon
lokalita Fončorda/Radvaň polievanie výsadby
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová polievanie výsadby