Harmonogram prác v 35. týždni 2020

V 35. týždni (24.8.2020 - 30.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
M. Rázusa kosenie trávnikov
T. Vansovej kosenie trávnikov
Park pod pamätníkom kosenie trávnikov
Bakossova hrabanie pokosenej trávy
Pod Jesenským vŕškom hrabanie pokosenej trávy
Matuškova hrabanie pokosenej trávy
ĽŠ Umenia - Kapitulská orez pagaštanu
Na Uhlisku 16-18 orez stromov
ul. 9. mája výrub suchého stromu
T. Vansovej ošetrenie záhona ruží
M. Rázusa ošetrenie záhona ruží
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Okružná kosenie trávnikov
Slnečná kosenie trávnikov
Družby hrabanie pokosenej trávy
Šalgotarjánska kosenie extenzívnych plôch
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Švermova 1-17 orez krov
Nešporova orez čerešní
Mládežnícka 12-20 rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
M. Bela kosenie trávnikov
Hlboká kosenie trávnikov
Hašková kosenie trávnikov
Na plaváreň kosenie trávnikov
Na Tále kosenie trávnikov
Garbanka kosenie trávnikov
Veterná kosenie trávnikov
Pieninská hrabanie pokosenej trávy
Krivánska hrabanie pokosenej trávy
Krivánska orez javora
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!