Harmonogram prác v 34. týždni 2022

V 34. týždni (22.8.2022 - 28.8.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
kataster Banská Bystrica  rez živých plotov
kataster Banská Bystrica polievanie záhonov
kataster Banská Bystrica polievanie stromov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
lokalita strediska 422 rez živých plotov
lokalita strediska 422 polievanie záhonov
lokalita strediska 422 polievanie stromov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová rez živých plotov
lokalita Sásová polievanie záhonov
lokalita Sásová polievanie stromov