Harmonogram prác v 34. týždni 2020

V 34. týždni (17.8.2020 - 23.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie trávnikov
Bakossova kosenie trávnikov
Skuteckého kosenie trávnikov
Šoltésovej kosenie trávnikov
Rudlovská cesta - časť kosenie trávnikov
Pod Jesenským vŕškom kosenie trávnikov
Matuškova kosenie trávnikov
Hronská hrabanie pokosenej trávy
Šalkovská cesta hrabanie pokosenej trávy
ul. Mieru hrabanie pokosenej trávy
Poľovnícka hrabanie pokosenej trávy
Jiráskova hrabanie pokosenej trávy
Ľupčianska hrabanie pokosenej trávy
Na Graniari hrabanie pokosenej trávy
Školská hrabanie pokosenej trávy
Azalková hrabanie pokosenej trávy
Astrová hrabanie pokosenej trávy
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
ĽŠ Umenia - Kapitulská orez pagaštanu
Na Uhlisku 16-18 orez stromov
ul. 9. mája výrub suchého stromu
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Družby kosenie trávnikov
Okružná kosenie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie trávnikov
Slnečná kosenie trávnikov
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Poľná hrabanie pokosenej trávy
Švermova 1-17 orez krov
Sládkovičova rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Pieninská kosenie trávnikov
Krivánska kosenie trávnikov
Magurská hrabanie pokosenej trávy
Kráľovohoľská hrabanie pokosenej trávy
Tatranská hrabanie pokosenej trávy
lokalita strediska 423 ošetrovanie stromov a krov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!