Harmonogram prác v 33. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 33. týždni (14.08.2023 - 20.08.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
T. Vanssovej kosenie a hrabanie trávnikov
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov
Park pod pamätníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
ČSA kosenie a hrabanie trávnikov
Robotnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Kukučinova kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
29. august kosenie a hrabanie trávnikov
29. august rez živých plotov
lokalita Banská Bystrica polievanie výsadby
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Kapitána Nálepku kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkeho kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna  kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Poľná kosenie a hrabanie trávnikov
Havranské kosenie a hrabanie trávnikov
Zvolenská cesta revitalizácia plochy (ošetrenie drevín, krov, kosba)
lokalita Fončorda/Radvaň polievanie výsadby
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
M. budovateľov kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Dedinská kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová polievanie výsadby