Harmonogram prác v 32. týždni 2021

V 32. týždni (9.8.2021 - 15.8.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká hrabanie trávnikov
Javorová hrabanie trávnikov
Lipová hrabanie trávnikov
Rímsko-katolícky cintorín ošetrenie krov pri plote
Trieda SNP rez živých plotov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Nám. Ľudovíta Štúra kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka - extenzívne plochy kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská - extenzívne plochy kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie trávnikov
Tulská dokosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná rez živých plotov
THK rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov
Kráľovohoľská kosenie a hrabanie trávnikov
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov
Haškova kosenie a hrabanie trávnikov
Hlboká kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!