Harmonogram prác v 32. týždni 2020

V 32. týždni (3.8.2020 - 9.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie trávnikov
Jegorovová kosenie trávnikov
Na Graniari kosenie trávnikov
Školská kosenie trávnikov
Azalková kosenie trávnikov
Astrová kosenie trávnikov
Rímsko-katolícky cintorín kosenie trávnikov
Cintorín Senica kosenie trávnikov
Limbová kosenie trávnikov
Gaštanová hrabanie pokosenej trávy
Javorová hrabanie pokosenej trávy
Povstalecká hrabanie pokosenej trávy
Lipová hrabanie pokosenej trávy
Belušova hrabanie pokosenej trávy
ĽŠ Umenia - Kapitulská orez pagaštanu
Na Uhlisku 16-18 orez stromov
ul. 9. mája výrub suchého stromu
MŠ 9. mája orez krov
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská kosenie trávnikov
Oremburská kosenie trávnikov
Mládežnícka kosenie trávnikov
Družby kosenie trávnikov
Nová hrabanie pokosenej trávy
Internátna hrabanie pokosenej trávy
Nám. Ľ. Štúra hrabanie pokosenej trávy
Sládkovičova rez živých plotov
Švermova 1-17 orez krov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Jelšový hájik zákos
Krivánska rez živých plotov
Satrohorská výrub suchého stromu
Tatranská výrub suchého stromu
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!