Harmonogram prác v 31. týždni 2021

V 31. týždni (2.8.2021 - 8.8.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov
Štefánikovo nábrežie kosenie a hrabanie trávnikov
PPP SNP dokosenie a hrabanie trávnikov
Kollárova kosenie a hrabanie trávnikov
Cesta k nemocnici hrabanie trávnikov
Povstalecká hrabanie trávnikov
Javorová hrabanie trávnikov
Lipová hrabanie trávnikov
Gaštanová hrabanie trávnikov
Limbová hrabanie trávnikov
Národná rez živých plotov
Švantnerova rez živých plotov
Rímsko-katolícky cintorín ošetrenie krov pri plote
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Nám. Ľudovíta Štúra kosenie a hrabanie trávnikov
Švantnerova kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka - extenzívne plochy kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská - extenzívne plochy kosenie a hrabanie trávnikov
Krematórium  dokosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná hrabanie trávnikov
Moskovská hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
THK hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova rez živých plotov
THK rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská hrabanie trávnikov
Chabenecká hrabanie trávnikov
Gerlachovská hrabanie trávnikov
Ďumbierska hrabanie trávnikov
Beskydská hrabanie trávnikov
Magurská rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!