Harmonogram prác v 3. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 3. týždni (15.01.2024 - 21.01.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP výrub podľa právoplatného povolenia
Tr. SNP ošetrenie krov rezom
Severná výrub podľa právoplatného povolenia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská výrub podľa právoplatného povolenia
Trieda Hradca Králové zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska výrub a ošetrenie drevín podľa právoplatného povolanie
Karpatská zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Krivánska výrub a ošetrenie drevín podľa právoplatného povolanie