Harmonogram prác v 3. týždni 2023

V 3. týždni (16.01.2022 - 22.01.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Námestie SNP odstránenie vianočnej výzdoby 
lokalita Uhlisko odstránenie vianočnej výzdoby 
Trieda SNP/Stavebná presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov (odstraňovanie výmladkov)
Limbová presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská 8 - 32 (za) presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov
  ošetrovanie drevín rezom
  odstraňovanie výmladkov
Rakytovská cesta výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Krematórium výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Jazmínová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Drienková/Brezová výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov
Pieninská výrub drevín podľa právoplatného výrubového rozhodnutia